Cookies beleid

Bij het raadplegen van de website www.bergerat-used.com/be-nl/home/ (hierna te noemen “de Website”) kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw surfgedrag worden opgeslagen in “cookie”-bestanden die worden geïnstalleerd op uw toestel (computer, tablet, mobiele telefoon of een ander voor het internet geoptimaliseerd apparaat).
Deze cookies worden uitgegeven door BERGERAT MONNOYEUR (met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, België, KBO 0419 725 928) om uw navigatie op deze website te vergemakkelijken, voor doeleinden van publieksmeting en om te kunnen communiceren met de sociale modules op de Website (Facebook, Twitter, enz.).
Dit Beleid staat u toe te begrijpen wat een cookie is, wat de rol van cookies is en hoe u de werking ervan kunt configureren.
Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door BERGERAT MONNOYEUR verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Wat is een cookie?
Een cookie is een tekstbestand dat, dankzij uw browsersoftware, op een speciale plaats op de harde schijf van uw toestel wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Het bevat verschillende gegevens zoals de naam van de server die het heeft geplaatst (server van de site die u bezoekt), een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer en eventueel een vervaldatum van de cookie.
Cookies stellen de uitgever ervan in staat om het toestel van de gebruiker te herkennen waarmee hij is geregistreerd en om informatie te verzamelen met betrekking tot zijn navigatie op de websites.

Welke types van cookies worden op deze Website uitgegeven?

  • De “cookies” die essentieel zijn voor de werking van de Website: ze maken het mogelijk om de in formulieren ingevoerde informatie op te slaan, de toegang tot de gereserveerde zones te beheren en te beveiligen (registratie of toegang tot uw account, gevraagde dienst, inhoud van een bestelmandje, enz.).
  • Functionele cookies: zij maken het mogelijk om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, schermresolutie, enz.) en zo uw toegang tot de Website te personaliseren.
  • Analytische cookies (of “cookies voor publieksmeting”): ze verzamelen anoniem navigatiegegevens om statistieken en navigatiestromen (aantal bezoeken, bekeken pagina’s, enz.) op te stellen en om het gebruik van de elementen waaruit deze Website bestaat (secties en geraadpleegde pagina’s, enz.) te kennen, waardoor BERGERAT MONNOYEUR de kwaliteit van zijn diensten kan controleren en verbeteren. Zo maakt deze Website gebruik van Google Analytics, een website analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), die ons in staat stelt het gebruik van de Website door zijn gebruikers te analyseren.
  • Sociale cookies: deze stellen u in staat om te communiceren met de sociale modules op de Website (Facebook, Twitter, enz.).

Hoe kan u uw cookies beheren?
U kunt op elk moment de parameters voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies op de Website wijzigen.

Wij stellen u een eenvoudig hulpmiddel ter beschikking waarmee u het plaatsen van cookies kunt aanpassen op basis van hun categorie: “sociale netwerk”-cookies, cookies voor publieksmeting, reclamecookies, enz.

De keuzes die u maakt met behulp van deze tool zijn alleen geldig wanneer u de Website bezoekt.

Om deze tool te gebruiken, klik op het cookiebeheerpaneel rechtsonder op uw pagina.
Om de cookies zo goed mogelijk op uw verwachtingen af te stemmen, kunt u ook uw browser configureren, rekening houdend met het doel van de cookies. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe u dit kunt doen voor de meest gebruikte browsers:

Hoe lang worden de cookies op uw apparaat opgeslagen?
De cookies worden op uw apparaat opgeslagen zolang als nodig is voor het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden. In het bijzonder:

  • Cookies, waarvoor al dan niet uw toestemming vereist is, worden maximaal 12 maanden op uw apparaat opgeslagen, te rekenen vanaf het moment dat ze worden geplaatst;
  • De informatie die via de cookies wordt verzameld, wordt gedurende 24 maanden na de implementatie/creatie ervan op uw apparaat bewaard.
  • Uw keuze, zowel toestemming als weigering, met betrekking tot cookies wordt voor een periode van 6 maanden bewaard (na deze periode vragen wij u opnieuw om te kiezen hoe u uw cookies op onze Website wilt beheren).

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming heeft u, afhankelijk van de situatie, het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren, te wissen en over te dragen, en om te verzoeken om beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@bmbe.be.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zijnde de “Gegevensbeschermingsautoriteit” in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming en in het bijzonder op de Europese Algemene Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Hoe wijzigen en actualiseren we dit beleid?
BERGERAT MONNOYEUR (met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, België, KBO 0419 725 928) behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen of aanvullingen op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming.
Elke wijziging van dit Cookiebeleid zal van toepassing zijn zodra het op onze Website is gepubliceerd.