Terug naar home
 • This field is required.
  The email format is not correct
  This field is required.
  Must contain at least one number and one uppercase and lowercase letter, and at least 8 or more characters
 • This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  The phone number must contain «+» at the beginning and at least 10 number
  This field is required.
  The email format is not correct
  This field is required.
  Must contain at least one number and one uppercase and lowercase letter, and at least 8 or more characters
  This field is required.
  Confirm password does not match the password

  Bergerat Monnoyeur informeert u dat wanneer u dit formulier online via de Website www.bergerat-used.com invult en verzendt, er een verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de doeleinden van het beheer van commerciële prospectie (beheer van e-mailing, beheer van de inschrijving op de nieuwsbrief, enz.).
  Door het aanvinken van één of meer van de bovenstaande vakjes onder “Ik stem in met”, gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief en/of digitale aanbiedingen en commerciële communicatie -, van andere MONNOYEUR GROEP-entiteiten of van onze partners. Indien u dergelijke aanbiedingen en commerciële communicatie niet langer digitaal wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.
  In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
  – een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  – een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde de “Gegevensbeschermingsautoriteit” in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming en in het bijzonder op de Europese Algemene Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
  Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.